Ik mis je......

Op 2 november was het Allerzielen. Dan worden mensen die overleden zijn herdacht. Wij wilden daarop aansluiten door op zaterdag 29 oktober mensen in Nieuwland de gelegenheid te geven om een kaarsje aan te steken voor een geliefde die is overleden. Dit doen we door in het winkelcentrum aanwezig te zijn. In de stand staan potjes waarin de mensen een kaarsje kunnen zetten en aansteken. Er staan per tijdslot van 1 tot 2 uur drie vrijwilligers bij de stand om mensen te helpen en om met mensen te praten over hun geliefde die is overleden.

 Er waren gedurende de dag doorlopend mensen aanwezig die een kaarsje wilden aansteken. Sommigen kwamen zelf meerdere keren terug, om ook voor andere overleden dierbaren een kaarsje aan te steken. Of men kwam nog een keer met een buurvrouw of huisgenoot die ook een kaarsje aan wilde steken.

Top