Eindfeest de Malelanden 2022

De kinderen van de groepen 8 van de Nieuwlandse basisschool ‘De Malelande’ hebben op 1 juli hun afscheidsgala gehouden, georganiseerd door 8 ouders van deze kinderen. Het feest is een enorm succes geworden. De kinderen hebben gedanst, gedronken en gesnoept. Ze mochten allemaal op toerbeurt met een grote limousine mee voor een ritje door de wijken Nieuwland en Hoogland. Faber’s Fotobooth was enorm in trek bij de kinderen en ze konden er geen genoeg van krijgen om al dan niet verkleed met boa’s hoeden en zonnebrillen op de foto te gaan en daarvan een afdruk mee te nemen naar huis. Sommige kinderen hadden een hele stapel foto’s, waar die bijzondere afscheid-van-groep-8 herinnering aan vast zit.

Aan het eind van het feest hebben de ouders van de kinderen elkaar nog gezellig gesproken onder het genot van een hapje en een drankje, waarna de kinderen via een ouder-ere-haag hun basisschool verlieten en zo het volgende hoofdstuk van hun leven in renden, de middelbare school!. 

U heeft EUR 650 toegezegd, maar als u besluit meer toe te wijzen, dan zijn wij daar heel blij mee. De ouders hebben zelf ook geinvesteerd door de drankjes en snoep en chips en ook nog een afscheidsborrel voor de ouders op het schoolplein te regelen waar we voor bier en wijn en hapjes hebben gezorgd. Daar stonden dus ook ruim 100 ouders (allemaal mensen uit de wijk Nieuwland die ‘verbroederden’) te genieten en na de borrel (tussen 21.30 en 22.00 uur) vormden zij een erehaag voor alle kinderen die toen pas het gebouw mochten verlaten.

 Dit hele gebeuren is mede mogelijk gemaakt door de toelage uit het WBT Ons Nieuwland-potje. Wij zijn u daar dankbaar voor. 

Namens de 8 organiserende ouders,

Top