Lichtpuntje voor Nieuwland

Op zaterdag 28 november 2020 vond de actie “Lichtpuntje voor Nieuwland ” plaats. Bezoekers van winkelcentrum De Nieuwe Hof konden een lichtje aansteken voor zichzelf of voor anderen, als een “lichtpuntje” in corona-tijd.

Ongeveer 150 mensen staken een kaarsje aan als herinnering aan een dierbare,als bemoediging voor zichzelf, of om iemand mee te steunen.

De kraam met de lichtjes was ondanks de kou even een warme plek in de wijk, een plaats waar mensen elkaar ontmoetten, waar aandacht was en ruimte om je verhaal te vertellen. Wie dat wilde kon ook een kaartje meenemen waarmee je hulp kon aanbieden aan buurtgenoten, en zo zelf een “lichtpuntje” kon zijn.

Wij, de organisatoren en de vrijwilligers, kijken terug op een geslaagde dag waar we veel positieve reacties op kregen. We bedanken het WBT voor de ondersteuning van ons initiatief.

Namens het team van Lichtpuntje voor Nieuwland,

Anna Walsma

Top