Buurtinitiatieven

De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks geld beschikbaar om buurtinitiatieven te ondersteunen. Voor 2024 stelt de gemeente €37.100,- als buurtbudget beschikbaar voor de wijk Nieuwland. Het zogenaamde Wijk Bewoners Team Nieuwland (WBT Nieuwland) beheert dit bedrag met als doel Nieuwland socialer, leefbaarder, leuker en veiliger te maken.

Kom op met je plan!

Heb je een plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal wijkbewoners? Wil je bijvoorbeeld een straatfeest of een evenement voor de hele wijk organiseren, een picknicktafel plaatsen op het veldje waar de buurtbewoners samen komen, wil je iets doen aan de aankleding van je straat of heb je een ander idee waar jij en je buurtbewoners enthousiast van worden? Doe dan een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het buurtbudget.

Wanneer je aanvraag is toegekend, kun je de kosten die je gemaakt hebt (tot maximaal het bedrag dat is toegekend) declareren. Dit bedrag wordt dan binnen 14 dagen naar je overgemaakt.

Spelregels buurtbudget

Uitgangspunten

  • De aanvraag wordt alleen toegekend als de activiteit voor en/of door wijkbewoners georganiseerd is.
  • Initiatieven die binnen de wijk vallen krijgen voorrang op activiteiten die buiten de eigen wijk plaatsvinden.
  • De aanvraag moet in belang zijn van meer bewoners dan alleen de initiatiefnemers en aantoonbaar gesteund worden door meerdere personen.
  • Eten en drinken wordt niet vergoed; wel de eventuele kosten voor de bereiding van eten en drinken.
  • Voor wijkfeesten is totaal €16.000,- per jaar begroot.
  • Voor straatfeesten kan maximaal €400,- per straat gedeclareerd worden (afhankelijk van de grootte).
  • Voor de overige initiatieven wordt per aanvraag bekeken wat het maximaal te declareren bedrag is.
  • Aanvrager levert na afloop van de activiteit informatie (tekst en foto's) aan voor communicatie op deze website.
  • Het WBT betaalt geen voorschotten.
  • Wij rekenen er op dat u met uw declaratie, ook foto's en een kort verslag van de activiteit aanlevert. Na ontvangst hiervan vindt uitbetaling van de declaratie conform de afspraken plaats.
Top